Леонардо да Винчи - мобилност
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ > Леонардо да Винчи - мобилност

Леонардо да Винчи - мобилност


Номер на договора : 2008-1BG1-LEO03-00365
Наименование на проекта: Адаптиране на европейски опит в Център за професионално обучение
Срок за изпълнение : 01.06.08 г. – 01.06.2009 г.
Стойност на проекта : 5172 €
Адрес на учебният център : гр. Варна, кв. Чайка, бл.128
Инициатор : ЦПО към ЕТ "Виктория-ПМ"

Партньори в проекта са три водещи испански обучителни организации :

»S.COOP.VJAN COMENIUS
»ESMOVIA
»ALTAVIANA - EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA Y FORMACION PROFESIONAL DE HOSTELERA Y TURISMO.

Целите, които си поставяме с нашите партньори по проекта са :

»Подобряване качеството и привлекателността на професионалното обучение в ЦПО "Виктория"
»Подобряване на знанията и уменията на обучителите от професионалният център

В проекта се предвижда организиране и осъществяване на обмен на 4-ма специалиста от ЦПО "Виктория-П.М." в областта на професионалното обучение /двама преподаватели, един тютор и ръководителя на професионалния център/ в гр.Валенсия, Испания с продължителност една седмица през месец септември 2008г.

Основни етапи на осъществяване на проекта:

»Подписване на договор с ЦРЧР, финансиране и сформиране на екип /1 месец/
»Подписване на договор с партньори и подбор на участници в обмена /2 месец/
»Сключване на споразумение с участниците,културна и езикова подготовка /2-3 месец/
»Организиране и осъществянане на обмен /3-4 месец/
»Информационна кампания /1-8 месец/
»Анализ и отчет на резултатите по проекта /5-8 месец/

Постигнати резултати от реализацията на проекта :

»Усъвършенствани и надградени теоретични знания и практически умения чрез обмен
»Проучени нови методи и форми на обучение в областта на строителството и туризма в страната домакин
»Обогатена представа за куртурата,традициите,начина на живот и работа в Испания
»Утвърдено Европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към общността

Проектът "Адаптиране на Европейския опит в Център за професионално обучение" спомага постигането на обща цел на програмата "Учене през целия живот", която е насочена към насърчаване на взаимния обмен, сътрудничество и мобилност между системите за образование и обучение в Европейския съюз по начин,че да се превърнат в световни референти за качество.

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Леонардо да Винчи - мобилност