Активни услуги на пазарана труда
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ > Активни услуги на пазарана труда

Активни услуги на пазарана труда

"Програма на Агенция по заетостта по заемно споразумение от световната банка" и "Активни услуги на пазарана труда /АУПТ/"

Номер на договора : 316012080512 от 23.12.2005 год.
Вид услуга : Квалификационна
Наименование на проекта : Обучение по специалността лозар
Водеща организация : ЦПО към ЕТ ”Виктория-ПМ” гр.Варна

"Програма АУПТ" - По този проект, компонент „Квалификация“, получихме финансиране на стойност 13 000 евро. Целта на проекта беше обучение на 34 безработни и социално слаби граждани от община Провадия, по професията „Лозар“, след което част от тях да започнат работа по специалността. Проекта стартира в началото на 2006 година, от месец февруари започнахме провеждане на тримесечно обучение по професията. Освен организиране на самото обучение, ние имахме задължение да изплащаме стипендиите на курсистите, да организираме превоза им от населеното място в което живеят /част от тях/ до населеното място където се провеждат занятията, да закупуваме инструменти и материали за обучение по теория и практика, ежемесечно да представяме отчетни доклади. Проекта ни беше подготвен в сътрудничество с фирма „Голдън грейп“от град Варна, като част от курсистите след приключване на обучението започнаха работа на лозовите масиви собственост на фирмата. Отново ще подчертаем, че дългогодишният ни опит в областта на квалификацията, високвалифициран преподавателски състав, изграденото ни сътрудничество с местните органи на властта общини, кметства, бюро по труда ни помогна да се справим отлично с организацията по проекта.

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Активни услуги на пазарана труда