Техника, строителство и архитектура
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ > Техника, строителство и архитектура

Техника, строителство и архитектура

"Заварчик", код 521090 - "Заваряване", код 521090 - първа степен на професионална квалификация

"Стругар"
, код 521100 - „Стругарство“, код 5211001 - първа степен на професионална квалификация

"Шлосер", код 521110 - „Шлосерство“, код 5211101 - първа степен на професионална квалификация

"Електромонтьор", код 522020
1. „Електрообзавеждане на транспортна техника“, код 522020 - втора степен на професионална квалификация
2. „Електрически инсталации“, код 5220210 - втора степен на професионална квалификация
3. „Електродомакинска техника“, код 5220211 - втора степен на професионална квалификация

"Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040
1. „Газова техника“, код 5220406 - втора степен на професионална квалификация
2. Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220409 – втора степен на професионална квалификация  
"Оператор на парни и водогрейни съоръжения", код 522050 - „Експолатация на парни и вводогрейни съоръжения“, код 5220501 - втора степен на професионална квалификация

"Работник по транспортна техника", код 525120
1. „Автобояджийство“, код 5251201 - първа степен на професионална квалификация
2. „Автотенекеджийство“, код 5251202 - първа степен на професионална квалификация

"Монтьор на транспортна техника", код 525020 - "Пътностроителна техника", код 5250202 - втора степен на професионална квалификация

"Монтьор на подемно-транспортна техника", код 525060
1. "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
2. "Подемно-транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602 - втора степен на професионална квалификация

"Техник на транспортна техника", код 525010 - "Пътно-строителна техника", код 5250102 - трета степен на професионална квалификация

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Техника, строителство и архитектура