Стопанско управление, администрация и информатика
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ > Стопанско управление, администрация и информатика

Стопанско управление, администрация и информатика

"Продавач консултант", код 341020 - "Продавач – консултант", код 3410201 - втора степен на професионална квалификация

"Сътрудник в маркетингови дейности”, код 342020, „Маркетингови проучвания”, код 3420201 – втора степен на професионална квалификация

"Финансист"
, код 343010 - "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102 - трета степен на професионална квалификация

"Оперативен счетоводител", код 344030 - "Оперативно счетоводство", код 3440301 - трета степен на професионална квалификация

"Данъчен и митнически посредник", код 344020 - "Митническа и данъчна администрация", код 3440201 - трета степен на професионална квалификация

"Сътрудник в бизнес", код 345040 - "Бизнес-услуги", код 3450401 - втора степен на професионална квалификация

"Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050 - "Малък и среден бизнес", код 3450501 - втора степен на професионална квалификация

"Касиер", код 345060 - "Касиер", код 3450601 - първа степен на професионална квалификация

"Икономист", код 345120

1. "Индустрия", код 3451201 - трета степен на професионална квалификация

2. "Търговия", код 3451202 - трета степен на професионална квалификация

3. "Земеделско стопанство", код 3451203 - трета степен на професионална квалификация

4. "Икономика и мениджмънт", код 3451204 - трета степен на професионална квалификация
 
"Офис – мениджър", код 346010 - "Бизнес – администрация", код 3460101 - трета степен на професионална квалификация

"Офис – секретар", код 346020 - "Административно обслужване", код 3460201 - втора степен на професионална квалификация

"Деловодител", код 346030 - "Деловодство и архив", код 3460301 - първа степен на професионална квалификация

"Икономист-информатик", код 482010 - "Икономическа информатика", код 4820101- трета степен на професионална квалификация

„Оператор на компютър”, код 482030 – „Текстообработване”, код 4820301 – първа степен на професионална квалификация

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Стопанско управление, администрация и информатика