Социални услуги, услуги за личността
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ > Социални услуги, услуги за личността

Социални услуги, услуги за личността

"Посредник на трудова борса“, код 762010 - „Посредник на трудовата борса“, код 7620101- трета степен на професионална квалификация

"Сътрудник в социални дейности“, код 762020
          1. “Социална работа с деца и семейства в риск“, код 7620201 - трета степен на професионална квалификация
          2. “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация

"Помощник възпитател“, код 762030 - “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301- трета степен на професионална квалификация 

"Социален Асистент", код 762040
          1. “Подпомагане на деца“код 7620401 - втора степен на професионална квалификация
          2.  “Подпомагане на възрастни”код 7620402 - втора степен на професионална квалификация

"Хотелиер“, код 811010 - “Организация на хотелиерството“, код 8110101- трета степен на професионална квалификация

"Администратор в хотелиерството”, код 811020 - “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201- трета степен на професионална квалификация

"Камериер”, код 811030 - “Хотелиерство”, код 8110301- първа степен на професионална квалификация

"Портиер-пиколо“, код 811040 - „Хотелиерство“, код 8110401- първа степен на професионална квалификация

"Ресторантьор“, код 811060
         1. „Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечение“, код 8110602 - трета степен на професионална квалификация
         2. “Кетеринг“, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация

"Готвач”, код 811070 - “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701- втора степен на професионална квалификация

"Сервитьор-барман”, код 811080 - “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801- втора степен на професионална квалификация

"Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090
          1. „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”, код 8110901 – първа степен на професионална квалификация
          2. „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”, код 8110902 – първа степен на професионална квалификация

"Организатор на туристическа агентска дейност“, код 812010
          1. “Организация на туризма и свободното време“, код 8120101 - трета степен на професионална квалификация
          2. “Селски туризъм“, код 8120102 - трета степен на професионална квалификация

"Аниматор“, код 812040 - “Туристическа анимация“, код 8120401 - трета степен на професионална квалификация

"Фризьор”, код 815010 - „Фризьорство“, код 8150101- втора степен на професионална квалификация

"Козметик”, код 815020 - “Козметика”, код 8150201- втора степен на професионална квалификация

"Маникюрист-педикюрист”, код 815030, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика”, код 8150301 – втора степен на професионална квалификация

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Социални услуги, услуги за личността