Селско, горско и рибно стопанство
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ > Селско, горско и рибно стопанство

Селско, горско и рибно стопанство

"Техник - Растениевъд”, код 621010
        1. “Полевъдство”, код 6210101 - трета степен на професионална квалификация
        2. “Зеленчукопроизводство”, код 6210102 - трета степен на професионална квалификация
        3. “Трайни насаждения”, код 6210103 - трета степен на професионална квалификация
        4. “Селекция и семепроизводство”, код 6210104 - трета степен на професионална квалификация
        5. “Тютюнопроизводство”, код 6210105 - трета степен на професионална квалификация
        6. “Гъбопроизводство”, код 6210106 - трета степен на професионална квалификация
        7. “Растителна защита и агрохимия”, код 6210107 - трета степен на професионална квалификация

"Техник в Лозаровинарството”, код 621020 - “Лозаровинарство”, код 6210201- трета степен на професионална квалификация

"Растениевъд“, код 621030
       1. “Полевъдство”, код 6210302 - втора степен на професионална квалификация
       2. “Зеленчукопроизводство”, код 6210303 - втора степен на професионална квалификация
       3. “Трайни насаждения”, код 6210304 - втора степен на професионална квалификация
       4. “Селекция и семепроизводство”, код 6210305 - втора степен на професионална квалификация
       5. “Тютюнопроизводство”, код 6210306 - втора степен на професионална квалификация
       6. “Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 6210307 - втора степен на професионална квалификация
       7. “Растителна защита”, код 6210308 - втора степен на професионална квалификация

"Техник - Животновъд”, код 621040
       1. “Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалификация
       2. “Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалификация
       3. “Свиневъдство”, код 6210403 - трета степен на професионална квалификация
       4. “Птицевъдство”, код 6210404 - трета степен на професионална квалификация
       5. “Зайцевъдство", код 6210405 - трета степен на професионална квалификация
       6. “Пчеларство и бубарство“, код 6210405 - трета степен на професионална квалификация
       7. “Коневъдство и конна езда", код 6210406 - трета степен на професионална квалификация

"Животновъд“, код 621050
       1. “Говедовъдство”, код 6210502 - втора степен на професионална квалификация
       2. “Овцевъдство”, код 6210503 - втора степен на професионална квалификация
       3. “Свиневъдство”, код 6210504 - втора степен на професионална квалификация
       4. “Птицевъдство”, код 6210505 - втора степен на професионална квалификация
       5. “Зайцевъдство", код 6210506 - втора степен на професионална квалификация
       6. “Пчеларство“, код 6210507 - втора степен на професионална квалификация
       7. “Коневъдство и конна езда", код 6210508 - втора степен на професионална квалификация

"Фермер", код 621060, - "Земеделец" , код 6210601 - втора степен на професионална квалификация

"Монтьор на селскостопанска техника“, код 621080 - "Механизация на селското стопанство" - код 6210801 - втора квалификационна степен

"Лозаровинар“, код 621090 - „Лозаровинарство“, код 6210901 - втора квалификационна степен

"Работник в растениевъдството“, код 621110
        1. "Зеленчукопроизводство", код 6211101 - първа степен на професионална квалификация
        2. "Трайни насаждения", код 6211102 - първа степен на професионална квалификация
        3. "Тютюнопроизводство", код 6211103 - първа степен на професионална квалификация
        4. "Гъбопроизводство и билки, етерично-маслени и медоносни култури", код 6211104 - първа степен на професионална квалификация

"Работник в животновъството”, код 621120
        1. „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201 - първа степен на професионална квалификация
        2. „Овцевъдство и козевъдство“, код 6211202 - първа степен на професионална квалификация
        3. „Свинарство“, код 6211203 - първа степен на професионална квалификация
        4. „Птицевъдство“, код 6211204 - първа степен на професионална квалификация
        5. „Зайцевъдство“, код 6211205 - първа степен на професионална квалификация
        6. „Пчеларство“, код 6211206 - първа степен на професионална квалификация
        7. „Бубарство“, код 6211207 - първа степен на професионална квалификация

"Техник-лесовъд”, код 623010, „Горско и ловно стопанство” код 6230101 – трета степен на професионална квалификация

"Дивечовъд”, код 623050 - „Горско и ловно стопанство”, код 6230501- втора степен на професионална квалификация

"Работник в Горско стопанство”, код 623060
         1. „Лесокултурни дейности“, код 6230601 - първа степен на професионална квалификация
         2. „Дърводобив”, код 6230602 – първа степен на професионална квалификация
         3. „Билкарство“, код 6230604- първа степен на професионална квалификация

"Работник в озеленяването”, код 622030 - “Озеленяване и цветарство”, код 6220301- първа степен на професионална квалификация

"Озеленител”, код 622020
         1. „Цветарство”, код 6220201 – втора степен на професионална квалификация
         2. „Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 – втора степен на професионална квалификация

"Техник-Озеленител”, код 622010
        1. „Цветарство”, код 6220101 – трета степен на професионална квалификация
        2. „Парково строителство и озеленяване”, код 6220102 – трета степен на професионална квалификация

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Селско, горско и рибно стопанство