Производство и преработка
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ > Производство и преработка

Производство и преработка

"Оператор в хранително - вкусовата промишленост”, код 541020 - “Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5420103- втора степен на професионална квалификация

"Хлебар - сладкар”, код 541030
     1. “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на професионална квалификация
     2. “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на професионална квалификация

"Моделиер – технолог на облекло”, код 542040
     1. “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, код 5420401 - трета степен на професионална квалификация
     2. “Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи”, код 5420402 - трета степен на професионална квалификация

"Оператор в производството на облекло”, код 542050
     1. “Производство на облекло от текстил”, код 5420501 - втора степен на професионална квалификация
     2. “Производство на облекло от кожи”, код 5420502 - втора степен на професионална квалификация

"Моделиер – технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия”, код 542060 - “Конструиране, моделиране и технология на кожено – галантерийни изделия”, код 5420602- трета степен на професионална квалификация

"Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия”, код 542070 - „Производство на кожено-галантерийни изделия“, код 5420702 - втора степен на професионална квалификация

"Работник в производство на облекло", код 542090 - “Производство на облекло”, код 5420901 - първа степен на професионална квалификация

"Шивач”, код 542110 - “Шивачество”, код 5421101- първа степен на професионална квалификация

"Обущар”, код 542120 - “Обущарство”, код 5421201- първа степен на професионална квалификация

"Оператор в дървопреработването", код 543020
     1. "Производство на мебели", код 5430201 - втора степен на професионална квалификация
     2. "Производство на врати и прозорци", код 5430202 - втора степен на професионална квалификация
     3. "Производство на тапицирани изделия", код 5430203 - втора степен на професионална квалификация
     4. "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство", код 5430206 - втора степен на професионална квалификация
     5. "Производство на дървени детски играчки", код 5430209 - втора степен на професионална квалификация

"Работник в дървообработването”, код 543090 - “Производство на врати и прозорци”, код 5430905- първа степен на професионална квалификация

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Производство и преработка