Архитектура и строителство
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ > Архитектура и строителство

Архитектура и строителство

"Геодезист", код 581010, „Геодезия”, код 5810101 – трета степен на професионална квалификация

"Реставратор-изпълнител", код 581020
      1. „Конструктивна реставрация“, код 5810201 - втора степен на професионална квалификация
      2. “Декоративна реставрация”, код 58102023 – втора степен на професионална квалификация

"Строителен техник", код 582010
      1. „Строителство и архитектура“, код 5820101 - трета степен на професионална квалификация
      2. “Водно строителство”, код 5820103 – трета степен на професионална квалификация
      3. „Транспортно строителство”, код 5820104 – трета степен на професионална квалификация

"Строител", код 582030
      1. „Кофражи“, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация
      2. „Армировка и бетон“, код 5820303 - втора степен на професионална квалификация
      3. „Зидария“, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
      4. „Мазилки и шпакловки“, код 5820305 - втора степен на професионална квалификация
      5. „Вътрешни облицовки и настилки“, код 5820306 - втора степен на професионална квалификация
      6. „Външни облицовки и настилки“, код 5820307 - втора степен на професионална квалификация
      7. „Бояджийски работи“, код 5820309 - втора степен на професионална квалификация
      8. „Строително дърводелство“, код 5820310 - втора степен на професионална квалификация
      9. „Строително тенекенджийство“, код 5820311 - втора степен на професионална квалификация
     10. „Покриви“, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация

“Строител - монтажник", код 582040
      1. “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професионална квалификация
      2. “Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална квалификация
      3. “Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална квалификация
      4. “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална квалификация
      5. „Изолации в строителството", код 5820405 – втора степен на професионална квалификация

"Монтажник на ВиК мрежи", код 582050
     1. “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална квалификация
     2. “Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална квалификация

"Пътен строител”, код 582060 - “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 – втора степен на професионална квалификация

"Помощник в строителството", код 582080 - „Основни и довършителни работи“, код 5820801 - първа степен на професионална квалификация

"Помощник пътен строител", код 582090 – „Пътища, магистрали и съоръжения” – първа степен на професионална квалификация

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Архитектура и строителство