По схема
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > ПАРТНЬОРИ > По схема "Развитие"

По схема "Развитие"През 2012 г.  ЦПО "Виктория-ПМ" проведе различни обучения на безработни лица по схема "Развитие" ОП "Развитие на човешките ресурси".

За Община Балчик бяха обучени 10 безработни лица за професия "Помощник в строителството", специалност "Основни и довършителни работи" в рамките на 300 уч.ч., 10 безработни лица за професия "Помощник пътен строител", специалност "Пътища, магистрали и съоръжения" в рамките на 300 уч.ч. и 116 безработни лица по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" в рамките на 300 уч.ч.

За Община Вълчи дол бяха обучени 60 безработни лица по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" в рамките на 200 уч.ч.

За Община Девня бяха обучени 26 безработни лица по професия "Помощник в строителството", специалност "Основни и довършителни работи" в рамките на 200 уч.ч., 39 безработни лица по професия "Еколог", специалност "Екология и опазване на околната среда" в рамките на 600 уч.ч. и 46 безработни лица по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" в рамките на 200 уч.ч.

За Община Суворово бяха обучени 20 безработни лица по професия "Еколог", специалност "Екология и опазване на околната среда" в рамките на 600 уч.ч.

За Община Генерал Тошево бяха обучени 25 безработни лица за професия "Помощник в строителството", специалност "Основни и довършителни работи" в рамките на 300 уч.ч., 49 безработни лица за професия "Помощник пътен строител", специалност "Пътища, магистрали и съоръжения" в рамките на 300 уч.ч. и 104 безработни лица по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" в рамките на 300 уч.ч.

За Община Крушари бяха обучени 37 безработни лица по професия "Помощник пътен строител", специалност "Пътища, магистрали и съоръжения" в рамките на 300 уч.ч.

За Община Тервел бяха обучени 23 безработни лица по професия "Помощник пътен строител", специалност "Пътища, магистрали и съоръжения" в рамките на 300 уч.ч.

Всички безработни лица бяха назначени на работа по условията на схема "Развитие" от съответните общини!
 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
По схема "Развитие"