Обучения за земеделски производители
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > ИНФОРМАЦИЯ > Обучения за земеделски производители

Обучения за земеделски производители

ЦПО Виктория-ПМ ,организира  онлайн обучение  и  изпит по:  

-         Агроекология и климат  - мярка 10 "Агроекологични плащания" 

Опазване компонентите на околната среда                                                                                                                         
                                                                                                                                  

Предлага  задочни  ,онлайн  обучения и  изпити  приравнени към 150 часа учебна програма по:                                                                                                                                                                                                                                           

-              Говедовъдство   и биволовъдство  
 
Пчеларстово

Свиневъдство

-          Птицевъдство

-          Овцевъдство

-          Зайцевъдство

-          Трайни насъждения

-          Растителна защита и агрохимия

-          Гъбопроизводство

-          Етерично-маслени и медоносни култури

-          Тютюнопроизводство

-          Полевъдство

-          Лозарство и винарство

-          Селекция и семепроизводство

Необходими документи при кандидатстване : Регистрация като земеделски производител, а за явяване на изпити –минимум 6 месеца стаж.

ЦПО Виктория-ПМ е лицензиран за обучения на специалности от селското стопанство  за :

-          300 учебни часа- 1-ва степен на професионална квалификация-входящо ниво завършен 4-ти клас

-          660 учебни часа-2-ра степен на професионална квалификация-входящо ниво завършен 8-ми клас

-          960 учебни часа-3-та степен на професионална квалификация-входящо ниво завършено средно образование

При обучения по 960 учебни часа  курсистите придобиват  Свидетелство за професионална квалификация- III-та степен :

-          Техник растениевъд/по съответната специалност/

-          Техник  животновъд/по съответната специалност/

 Необходими документи при кандидатстване  са: Свидетелство за завършено средно  образование,три снимки и копие на лична карта. 

Документите  за  завършен  курс важат както за България, така и  за   всички страни от Европейския съюз.                                                                                                    


 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Обучения за земеделски производители