Обща информация
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ > Обща информация

Обща информация

ЦПО ”Виктория-Петранка Митрева” предлага обучения по описаните в лицензията си специалности и професии.

Начините на обучения са следните:

»обучения по част от професията за придобиване на първа квалификационна степен-издава се Удостоверение Образец 3-37 за проведено обучение по част от професията, входящо ниво завършен 4-ти клас;
»обучения за придобиване на професия - издава се Свидетелство за професионална квалификация Образец 3 -54, входящо ниво 7-ми клас;
»обучения за придобиване на правоспособност /заварчици, кранисти, мотокаристи, прикачвачи, оператори на подемник товарен строител/ - входящо ниво за част от професията 4-ти клас, обученията се удостоверяват със Свидетелства и Удостоверения за правоспособност;
»модулни обучения, например: Координатори по безопасност и здраве /в строителството и хотелиерството/, Контрольор по качество на изпълнение на СМР, AUTO CAD и др.;
»обучения за ІІІ-та степен на професионална квалификация по професиите: Строителен техник, Пътно-строителна техника, Хотелиер, Ресторантьор, Организатор на туристическа агентска дейност, Аниматор, Икономист-информатик и др. - входящото ниво е завършено средно образование на успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация ІІІ-та степен Образец 3-54.


 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Обща информация