Материална база за обучения
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ > Материална база за обучения

Материална база за обучения

ЦПО ”Виктория - Петранка Митрева” разполага със собствена материална база за обучения от направления: Стопанско управление и мениджмънт, Строителство и архитектура, Хотелиерство и ресторантьорство, Фризьорство и Козметика и др., щатен преподавателски състав и възможности за индивидуални обучения. Преподавателите ни са утвърдени специалисти с дългогодишен опит в обучение на възрастни, периодично усъвършенстват знанията и уменията си, повишават квалификацията си съгласно новостите, които се въвеждат в голяма част от професиите.

Периодично ние актуализирваме учебните си планове и програми, сверяваме ги с новостите в производството и технологиите, включваме допълнителни модули или теми, с които усъвършенстваме учебните си програми по различни специалности, стремим се да дадем на нашите курсисти полезна информация и ползотворно обучение, с цел те да се реализират успешно на пазара на труда, а работодателите да разполагат с качествена работна ръка.

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Материална база за обучения