Форми на обучение
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ > Форми на обучение

Форми на обучение


»редовна форма
- провежда се 5 дни седмично между 6 и 8 учебни часа на ден

»самостоятелна форма - по дадени материали от учебния център курсиста се подготвя самостоятелно и се явява на изпити за всеки от модулите, включени в учебната програма, накрая се явява на изпити по теория и практика на специалността

»вечерна форма - за заети лица, обученията се провеждат след работно време

»по заявка на работодатели - обучението се провежда в удобно за работодателя и служителите време, те имат право да определят мястото за провеждане на обучението /в учебният център или в съответната фирма при възможност да се осигури нужната материална база за провеждане на качествено обучение/

»провеждане на изпити - за лица имащи нужния трудов стаж по дадена специалност /минимум 10 месеца/, могат да се явят на изпити пред комисия от преподаватели и положат теоретичен и практически изпит за придобиване на сертификат, те имат право да придобият І-ва или ІІ-ра квалификационна степен в зависимост от входящото си ниво

»за повишаване на квалификацията - лица, имащи първа степен на професионална квалификация, желаещи да повишат квалификацията и придобият ІІ-ра или ІІІ-та степен по дадена специалност.

»практически обучения във фирми - ЦПО ”Виктория-Петранка Митрева" има изградено сътрудничество с фирми от различни стопански направления и възможност да изпраща свои курсисти на практически обучения или стажуване в тези фирми по специалността, за която се обучават.


 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Форми на обучение