Политика за защита на личните данни
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 06.12.2021
Квалификационен изпит Фризьор

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 20.10.2021
КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 20.10.2021
КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 20.10.2021
КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 08.10.2021г.
Квалификационен изпит Маникюр, педикюр и ноктопластика

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 08.10.2021г.
Квалификационен изпит ФризьорствоНа 21.04.2021 г.,ще се проведат изпити по специалността Строителен техник. Две групи  ще имат изпит преди обяд и след обед във ВСУ.Една група,ще проведе изпита си в с.Арбанаси,конферетна зала на Комплекс Арбанашки хан. Изпитите във Варна,ще се проведат  от 9 и от 13 ч. Изпита в село Арбанаси от 11,30ч.

Политика за защита на личните данни


      ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

       Във връзка с новия Общ регламент относно защитата на данните /GDPR/ влязъл в сила на 25.05.2018г., бихме искали да Ви запознаем с Вашите права и нашите задължения по съхраняване и обработка на Вашите лични данни.

Сам по себе си, сайтът https://www.viktoria-pm.com не събира и не обработва лични данни.

В логовете си ние единствено пазим (IP адресите) на посетителите, но те не могат да бъдат свързани с лице по име или ЕГН.

От каква информация имаме нужда?

В процеса на предоставяне на нашите услуги ние събираме информация за Вас:

Идентификационни данни и информация за контакти;

           При желание за записване в курс е необходимо попълване на заявление за включване в курс, в което се вписват следните лични данни: Три имена, ЕГН, Място на раждане, актуален настоящ адрес и имейл адрес, Учебно заведение, в което сте завършили  образованието си и телефон за връзка. Според Закона за професионалното образование и обучение/ЗПОО/ чл.14,ал.1 е необходимо курсистите да предоставят следните документи: Медицинско свидетелство за здравословно състояние,копие на документ за образование според изискваното входящо образователно и входящо квалификационно равнище, снимки-които се прилагат към Личния картон на курсиста и на документите, за които се изисква. С попълването на гореспоменатото Заявление за включване в курс и предоставяне на изброените лични документи, Вие давате съгласието си да обработваме личните данни само и единствено за процедурите по провеждане на курса, за издаването на Документ за завършения курс, както и задължението от наша страна да качим копия на документите в Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/, която агенция има Утвърдена политика за администриране на предоставените й от нас лични данни /с която можете да се запознаете на официалната страница на агенцията/.

В някои случаи ние можем да използваме Ваши данни независимо, че не сте наш клиент, напр. ако сте действителен собственик или член на управителен/надзорен орган на наш клиент.

Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

Ако не ни предоставите необходима информация, това може да ни попречи да Ви предоставим исканото от Вас обучение или да продължим да Ви го предоставяме.

Как ще се използва тази информация?

Ние събираме Вашите данни за да изпълним свои законови задължения, за да изпълним свои договорни задължения, във връзка с легитимния си интерес при предоставяните от нас услуги, както и за да подобрим предлаганите услуги на Вас и на нашите клиенти като цяло.

     Ние няма да разкрием Вашите лични данни, но можем да ги предоставим на:

-съдилища и други компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона;

-доставчици на услуги, необходими за осъществяването на извършваната от нас дейност;

-всяко лице, което може да упълномощите, или което може да бъде упълномощено съгласно условията на нашия договор.

Ние изискваме от всяка организация, на която разкриваме Вашата информация или която може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и да я обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.

Как ще съхраняваме вашата поверителна информация?

Вашата информация ще се намира на нашите сигурни компютърни системи и хартиени файлове. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни?

Колко дълго съхраняваме Вашите данни зависи от нормативно установени регулаторни срокове, приложими към нашата дейност.

 

 

Вашите права съгласно Общия регламент

Съгласно Общия регламент Вие може да:

-поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас;

-поискате да отстраним фактически неточности в съхраняваната за Вас информация;

-възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на легитимния интерес;

-възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг;

-искате заличаване на Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;

-поискате информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Ваши лични данни.

      Този документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, ще осигури засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.

     Целта на документа е да Ви запознае с най-важните аспекти при обработването на Вашите лични данни и основните права и задължения съгласно GDPR. 
2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Политика за защита на личните данни