Обучения с ваучери
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 17.08.2020г.
Квалификационен изпит Основни и довършителни работи

Квалификационни изпити 17.06.2020 г.
Квалификационен изпит по професията Строителен техник ,Работник в озеленяването,Помощник в строителството

Квалификационни изпити 11.06.2020 г.
Изпити за продобиване на степен по професиите Строителен техник и Работник кухня

Квалификационни изпити 11.06.2020 г.
Изпити за продобиване на степен по професиите Строителен техник и Работник кухня

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 11.05.2020г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ На 26.05.2020г. в гр.Балчик, ще се проведът квалификационни изпити за придобиване на степен по професии: 1.Помощник пътен строител код:582090, специалност : Пътища, магистрали и съоръжения код:5820901, начало на изпита 08:30ч., място за провеждане на изпита - учебна зала, намираща се сграда "Мелницата", площад "Рибарски" 2.Работник в озеленяването код: 622030, специалност:Озеленяване и цветарство код:6220301, начало на изпита 12:00ч., място за провеждане на изпита - учебна зала, намираща се сграда "Мелницата", площад "Рибарски" На 28.06.2020г. в гр.Варна ще се проведе квалификационен изпити за придобиване на степен за професия Строителен техник код:582010, специалност: Строителство и архитектура код:5820101, начало на изпита 13:00ч., място за провеждане на изпита - учебна зала на ЦПО, адрес:бул.Христо Ботев 10,ет.5

Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5На 21.04.2021 г.,ще се проведат изпити по специалността Строителен техник. Две групи  ще имат изпит преди обяд и след обед във ВСУ.Една група,ще проведе изпита си в с.Арбанаси,конферетна зала на Комплекс Арбанашки хан. Изпитите във Варна,ще се проведат  от 9 и от 13 ч. Изпита в село Арбанаси от 11,30ч.

Обучения с ваучери


ОБУЧЕНИЯ   С ВАУЧЕРИУслуги за личността

"Ресторантьор“
, код 811060 
„Производство и обслужване на заведенията за хранене и развлечение“,
 код 8110602 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
 "Сервитьор-барман”, код 811080
“Обслужване на заведения в обществено хранене”,
код 8110801- втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.


   

"Готвач”,
 код 811070
 
“Производство на кулинарни изделия и напитки”,
 код 8110701- втора степен на професионална квалификация - 660 уч.ч.
"Хлебар - сладкар”, код 541030
     1. “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на професионална квалификация - 660уч.ч.
     2. “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на професионална квалификация - 660уч.ч.


Хотелиерство и ресторантьорство


  
"Администратор в хотелиерството", код 811020 - “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201- трета степен на професионална квалификация - 960 уч.ч.Фризьорски и козметични услуги

"Фризьор”, код 815010
 „Фризьорство“, код 8150101 - втора степен на професионална квалификация - 660 уч.ч.
"Козметик”, код 815020
 „Козметика“, код 8150201 - втора степен на професионална квалификация - 660 уч.ч.
"Маникюрист педикюрист”, код 815020
 „Маникюр, педикюр и ноктопластика“, код 8150201 - втора степен на професионална квалификация - 660 уч.ч


 

Стопанско управление,
администрация и информатика

"Офис секретар", код 346020 - "Административно обслужване", код 3460201 - втора степен на професионална квалификация - 660уч.ч.
"Офис - мениджър"код 346010 - "Бизнес – администрация", код 3460101 - трета степен на професионална квалификация - 960 уч.ч.
"Оператор на компютър"код 482030 – „Текстообработване”, код 4820301 – първа степен на професионална квалификация - 300 уч.ч.
"Оперативен счетоводител"код 344030 - "Оперативно счетоводство", код 3440301 - трета степен на професионална квалификация - 960 уч.ч.
"Сътрудник в бизнес", код 345040 - "Бизнес услуги", код 3450401 - 
втора степен на професионална квалификация - 660уч.ч.
"Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050 - "Малък  и среден бизнес", код 3450501  
втора степен на професионална квалификация - 660уч.ч.
"Деловодител",код 346030 -  "Деловодство и архив", код 3460301- първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
"Икономист", код 345120
1. "Индустрия", код 3451201 -трета степен на професионална квалификация– 960уч.ч.
2. "Търговия", код 3451202 - трета степен на професионална квалификация– 960уч.ч.
3. "Икономика и мениджмънт", код 3451204 - трета степен на професионална квалификация– 960уч.ч.Строителство

"Геодезист", код 581010, „Геодезия”, код 5810101 – трета степен на професионална квалификация - 960уч.ч.
"Реставратор-изпълнител", код 581020
      1. „Конструктивна реставрация“, код 5810201 - втора степен на професионална квалификация - 660уч.ч.
      2. “Декоративна реставрация”, код 58102023 – втора степен на професионална квалификация 
 - 660уч.ч.

"Строителен техник"
, код 582010
      1. „Строителство и архитектура“, код 5820101 - трета степен на професионална квалификация 
- 960уч.ч.
      2. “Водно строителство”, код 5820103 – трета степен на професионална квалификация - 960уч.ч.
      3. „Транспортно строителство”, код 5820104 – трета степен на професионална квалификация - 960уч.ч.

"Строител", код 582030
      1. „Кофражи“, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация - 660уч.ч.
      2. „Армировка и бетон“, код 5820303 - втора степен на професионална квалификация
 - 660уч.ч.
      3. „Зидария“, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
 - 660уч.ч.
      4. „Мазилки и шпакловки“, код 5820305 - втора степен на професионална квалификация
 - 660уч.ч.
      5. „Вътрешни облицовки и настилки“, код 5820306 - втора степен на професионална квалификация
 - 660уч.ч.
      6. „Външни облицовки и настилки“, код 5820307 - втора степен на професионална квалификация - 660уч.ч.
      7. „Бояджийски работи“, код 5820309 - втора степен на професионална квалификация
 - 660уч.ч.
      8. „Строително дърводелство“, код 5820310 - втора степен на професионална квалификация
 - 660уч.ч.
      9. „Покриви“, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация
 - 660уч.ч.

 “Строител - монтажник", код 582040
      1. “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална квалификация - 660уч.ч.
      2. „Изолации в строителството", код 5820405 – втора степен на професионална квалификация
 - 660уч.ч.
      3. “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професионална квалификация- 660уч.ч.
      4. “Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална квалификация- 660уч.ч.
      5. “Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална квалификация- 660уч.ч.

"Монтажник на ВиК мрежи", код 582050
     1. “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална квалификация
 - 660уч.ч.
     2. “Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална квалификация
 - 660уч.ч.

"Пътен строител”, код 582060 - “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 – втора степен на професионална квалификация - 660уч.ч.

 

Растениевъдство
и животновъдство

"Техник - Растениевъд”, код 621010

 “Растителна защита и агрохимия”, код 6210107 - трета степен на професионална квалификация

 

 * Обученията се провеждат в смесена форма: теория - в дистанционна форма, практика - в реални условия, на релани обекти. Всички обучения, които са в дистанционна форма се предлагат и в редовна форма на обучение. За всички професии и специалности се предлагат и обучения за част от професията.

ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Общуване на чужди езици 

Общуване на чужди езици
- Английски език - нива: А1, А2 и В1 - ; А2, В1 и В2 - ; В1, В2 и С1 - ; В2, С1, и С2  
Общуване на чужди езици - Немски език - нива: А1, А2 и В1 - ; А2, В1 и В2 - ; В1, В2 и С1 - ; В2, С1, и С2 
Общуване на чужди езици - Руски език - нива: А1, А2 и В1 - ; А2, В1 и В2 - ; В1, В2 и С1 - ; В2, С1, и С2 
Общуване на чужди езици - Френски език - нива: А1, А2 и В1 - ; А2, В1 и В2 - ; В1, В2 и С1 - ; В2, С1, и С2 

*Всяко ниво по 100 уч.ч.


Дигитална компетентност


Дигитална компетентност - Работа с основни текстообработващи програми - 45 уч.ч.
Дигитална компетентност - Работа с електронни таблици - 45 уч.ч.
Дигитална компетентност - Създаване на презентация - 45 уч.ч.
Дигитална компетентност - Търсене на информация в интернет и сигурност на информацията -  45 уч.ч.
Дигитална компетентност - Работа с база данни, съхраняване и управление на информация - 45 уч.ч.
Дигитална компетентност - Работа със специализиран софтуер AutoCad - 45 уч.ч.
Дигитална компетентност - Работа с Corel Draw - 45 уч.ч.
Дигитална компетентност - Работа с Photoshop - 45 уч.ч.ОБУЧЕНИЯ  В  РЕДОВНА ФОРМА


Стопанско управление, администрация и информатика

"Продавач консултант ", код 341020 - "Продавач – консултант", код 3410201 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
"Сътрудник в маркетингови дейности", код 342020, „Маркетингови проучвания”, код 3420201 – втора степен на професионална квалификация– 660уч.ч.
"Финансист", код 343010 - "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
"Данъчен и митнически посредник", код 344020 - "Митническа и данъчна администрация", код 3440201 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
"Касиер", код 345060 - "Касиер", код 3450601 - първа степен на професионална квалификация – 300уч.ч.
"Икономист", код 345120
1. "Земеделско стопанство", код 3451203 - трета степен на професионална квалификация– 960уч.ч.
"Икономист - информатик", код 482010 - "Икономическа информатика", код 4820101- трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.

 

Техника, строителство и архитектура

"Заварчик", код 521090 - "Заваряване", код 521090 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
"Стругар", код 521100 - „Стругарство“, код 5211001 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
"Шлосер", код 521110 - „Шлосерство“, код 5211101 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.

"Електромонтьор", код 522020
1. „Електрообзавеждане на транспортна техника“, код 522020 - втора степен на професионална квалификация– 660уч.ч.
2. „Електрически инсталации“, код 5220210 - втора степен на професионална квалификация– 660уч.ч.
3. „Електродомакинска техника“, код 5220211 - втора степен на професионална квалификация– 660уч.ч.
"Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040
1. „Газова техника“, код 5220406 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
2. Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220409 – втора степен на професионална квалификация   – 660уч.ч.

"Оператор на парни и водогрейни съоръжения", код 522050 - „Експолатация на парни и водогрейни съоръжения“, код 5220501 - втора степен на професионална квалификация– 660уч.ч.
"Работник по транспортна техника", код 525120
1. „Автобояджийство“, код 5251201 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
2. „Автотенекеджийство“, код 5251202 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
"Монтьор на транспортна техника", код 525020 - "Пътностроителна техника", код 5250202 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
"Монтьор на подемно - транспортна техника", код 525060
1. "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
2. "Подемно-транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
"Техник  на транспортна техника", код 525010 - "Пътно-строителна техника", код 5250102 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.

 Архитектура и строителство


"Строител", код 582030
      1. „Строително дърводелство“, код 5820310 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
      2. „Строително тенекенджийство“, код 5820311 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.

"Помощник в строителството
", код 582080 - „Основни и довършителни работи“, код 5820801 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.

"Помощник пътен строител", код 582090 – „Пътища, магистрали и съоръжения” – първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч. 

Производство и преработка

"Моделиер - технолог на облекло", код 542040
     1. “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, код 5420401 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
     2. “Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи”, код 5420402 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.

"Оператор в производство на облекло", код 542050
     1. “Производство на облекло от текстил”, код 5420501 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
     2. “Производство на облекло от кожи”, код 5420502 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.

"Моделиер - технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия" код 542060 - “Конструиране, моделиране и технология на кожено – галантерийни изделия”, код 5420602- трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
"Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия", код 542070 -„Производство на кожено-галантерийни изделия“, код 5420702 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
"Работник в производството на облекло", код 542090 - “Производство на облекло”, код 5420901 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
"Шивач", код 542110 - “Шивачество”, код 5421101- първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
"Обущар", код 542120 - “Обущарство”, код 5421201- първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
"Оператор в хранително - вкусовата промишленост", код 541020 - “Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5420103- втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.

"Оператор в дървопреработването", код 543020
     1. "Производство на мебели", код 5430201 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
     2. "Производство на врати и прозорци", код 5430202 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
     3. "Производство на тапицирани изделия", код 5430203 - втора степен на професионална  квалификация – 660уч.ч.
     4. "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство", код 5430206 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
     5. "Производство на дървени детски играчки", код 5430209 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.

"Работник в дървообработването", код 543090 - “Производство на врати и прозорци”, код 5430905- първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.Селско, горско и рибно стопанство

"Техник Растениевъд", код 621010
        1. “Полевъдство”, код 6210101 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
        2. “Зеленчукопроизводство”, код 6210102 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
        3. “Трайни насаждения”, код 6210103 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
        4. “Селекция и семепроизводство”, код 6210104 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
        5. “Тютюнопроизводство”, код 6210105 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
        6. “Гъбопроизводство”, код 6210106 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.

"Техник в Лозаровинарството" код 621020 - “Лозаровинарство”, код 6210201- трета степен на професионална квалификация  – 960 уч.ч.

"Растениевъд", код 621030 
       1. “Полевъдство”, код 6210302 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       2. “Зеленчукопроизводство”, код 6210303 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       3. “Трайни насаждения”, код 6210304 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       4. “Селекция и семепроизводство”, код 6210305 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       5. “Тютюнопроизводство”, код 6210306 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       6. “Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 6210307 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       7. “Растителна защита”, код 6210308 - втора степен на професионална квалификация  – 660уч.ч.

"Фермер", код 621060
 - "Земеделец" , код 6210601 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.

"Техник Животновъд", код 621040
       1. “Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
       2. “Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
       3. “Свиневъдство”, код 6210403 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
       4. “Птицевъдство”, код 6210404 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
       5. “Зайцевъдство", код 6210405 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
       6. “Пчеларство и бубарство“, код 6210405 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
       7. “Коневъдство и конна езда", код 6210406 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.

"Животновъд",, код 621050 
       1. “Говедовъдство”, код 6210502 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       2. “Овцевъдство”, код 6210503 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       3. “Свиневъдство”, код 6210504 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       4. “Птицевъдство”, код 6210505 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       5. “Зайцевъдство", код 6210506 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       6. “Пчеларство“, код 6210507 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
       7. “Коневъдство и конна езда", код 6210508 - втора степен на професионална квалификация

"Монтьор на селскостопанска техника",, код 621080 - "Механизация на селското стопанство" - код 6210801 - втора квалификационна степен – 660уч.ч.

"Лозаровинар",, код 621090 - „Лозаровинарство“, код 6210901 - втора квалификационна степен – 660уч.ч.

"Работник в растениевъдството",, код 621110
        1. "Зеленчукопроизводство", код 6211101 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
        2. "Трайни насаждения", код 6211102 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
        3. "Тютюнопроизводство", код 6211103 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
        4. "Гъбопроизводство и билки, етерично-маслени и медоносни култури", код 6211104 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.

"Работник в животновъдството", код 621120
        1. „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201 - първа степен на професионална  квалификация - 300уч.ч.
        2. „Овцевъдство и козевъдство“, код 6211202 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
        3. „Свинарство“, код 6211203 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
        4. „Птицевъдство“, код 6211204 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
        5. „Зайцевъдство“, код 6211205 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
        6. „Пчеларство“, код 6211206 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
        7. „Бубарство“, код 6211207 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.

"Техник лесовъд", код 623010, „Горско и ловно стопанство” код 6230101 – трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.

"Дивечовъд", код 623050 - „Горско и ловно стопанство”, код 6230501- втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.

"Работник в горско стопанство", код 623060
         1. „Лесокултурни дейности“, код 6230601 - първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
         2. „Дърводобив”, код 6230602 – първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
         3. „Билкарство“, код 6230604- първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.

"Работник в озеленяването", код 622030 - “Озеленяване и цветарство”, код 6220301- първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.

"Озеленител", код 622020
         1. „Цветарство”, код 6220201 – втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
         2. „Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 – втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.

"Техник - Озеленител", код 622010
        1. „Цветарство”, код 6220101 – трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
        2. „Парково строителство и озеленяване”, код 6220102 – трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.


Опазване на околната среда

"Еколог", код 851010, специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101 – трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.


 

Социални услуги, услуги за личността

"Посредник на трудова борса", код 762010 - „Посредник на трудовата борса“, код 7620101- трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.

"Сътрудник в социални дейности ", код 762020
          1. “Социална работа с деца и семейства в риск“, код 7620201 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
          2. “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код 7620202 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.

"Помощник възпитател", код 762030 - “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301- трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.

"Социален асистент", код 762040
          1. “Подпомагане на деца“код 7620401 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.
          2.  “Подпомагане на възрастни”код 7620402 - втора степен на професионална квалификация – 660уч.ч.

"Хотелиер", код 811010 - “Организация на хотелиерството“, код 8110101- трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
"Камериер", код 811030 - “Хотелиерство”, код 8110301- първа степен на професионална  квалификация - 300уч.ч.
"Портиер - пиколо", код 811040 - „Хотелиерство“, код 8110401- първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
"Ресторантьор", код 811060
          
1. “Кетеринг“, код 8110603 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.

"Работник в заведенията за хранене и развлечения", код 811090
          1. „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”, код 8110901 – първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.
          2. „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”, код 8110902 – първа степен на професионална квалификация - 300уч.ч.

"Организатор на туристическа дейност", код 812010
          1. “Организация на туризма и свободното време“, код 8120101 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.
          2. “Селски туризъм“, код 8120102 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч.

"Аниматор", код 812040 - “Туристическа анимация“, код 8120401 - трета степен на професионална квалификация – 960 уч.ч. 
2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Обучения с ваучери