Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години

„Икономиката, глупако!” Това е един от лозунгите, измислен от Джеймс Карвил - съветник на кандидата на Демократическата партия за американски президент - Бил Клинтън и с който претендентът на Белия дом е бил избран на поста през 1992 г. и е останал начело на страната разрешените от Конституцията на САЩ два поредни мандата. Въпреки че от тези събития ни делят над две десетилетия, думите на Карвил остават актуални и към днешна дата.  

 

В същото време обаче, светът през последните няколко години се промени много бързо и много драстично, и една от причините затова е развитието на високите технологии, които влязоха във всички сфери на живота ни, при това почти без никакво изключение. Модернизацията на компютрите, а и другите машини, царството на световната мрежа, или с казано с думи прости – интернет - съгради също и основата на всяко едно общество - стопанството. Ето защо в нашия свят вече усилено се заговори за Е-кономика, тоест за икономика, която се базира на високите технологии и Мрежата с главно М.

 

Без да правим излишен и подробен анализ на промените, които са настъпили през изминалите няколко години, а също и с голяма степен на вероятност и десетилетия ние може да твърдим, че пазарът на труда вече не е същият и търсенето на специалисти в областта на високите технологии ще продължи!

 

Ето защо ние подбрахме петте професии, които ще бъдат търсени през идните пет години и в овладяването на които ние ще бъдем изключително полезни за вашата професионална реализация сега и през следващите години.

 

   1.    Специалисти по софтуер, хардуер и други компютърни технологии. Секторът се развива не по дни, а по часове и е също толкова динамичен. Заради това ще изисква кадри, които ние можем да подготвяме.  

   
2. Финансови анализатори и съветници, както и счетоводители. Хората винаги ще се нуждаят от най-малко едно рамо при управлението на паричните потоци, а също и при личните и корпоративните инвестиции. Точно поради това нашата компания предлага обучения и за хора, които искат да работят и да се развиват в света на капитала.

    3.    Строителни инженери, архитекти и други специалисти в тази област. Един от признаците на просперитета винаги е бил, а и ще остане притежание на дом. Ето защо ние помагаме на хората да си намерят работа и в този важен дял от икономиката.

  4.    Експерти в областта на селското, горското и рибно стопанство. Този бранш осигурява хляба наш насъщен, както и всичко друго, което се появява на нашата трапеза. Това е сред основните мотиви на нашата компания да подготвяме хора, които искат да работят в този бранш.

    5.    Разбира се, че от полето, водния басейн и/или гората до масата пътят е дълъг. Той също изисква и огромни човешки усилия. Точно заради това ние подготвяме и готвачи, и други кадри в сферата на общественото хранене.

 

При всякакви въпроси при търсенето на работа винаги може да използвате нашата електронна поща или да ни посетите на място. Нашите квалифицирани експерти ще Ви дадат най-подробна информация относно Вашето професионално обучение и развитие.  

 

  
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години