Център за професионално обучение - Виктория ПМ - Контакти
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Център за професионално обучение - Виктория ПМ - Контакти

Център за професионално обучение "Виктория-ПМ" 
Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев"  10, ет. 5
тел. за контакти:
052/ 710 454, 0879/408-773
имейлl: office@viktoria-pm.com
сайт: https://www.viktoria-pm.com

Данни на фирмата:
"Виктория-ПМ" ЕООД
SG "Експресбанк" Клон Варна
BIC: TT BB BG 22
IBAN: BG 21 TT BB 9400 1525 4594 50
BG: 200444361
гр. Варна , ул. "Студентска" бл.21, вх.Б, ап.33
МОЛ: Петранка Маркова ТодороваВижте Център за професионално обучение - Виктория ПМ на по-голяма карта
 
2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Център за професионално обучение - Виктория ПМ - Контакти